THREE PREZENTACIJA, NARUČIVANJE NAJLAKŠE PUTEM TELEFONA  063 236133 Na raspolaganju smo za sva pitanja u vezi najoptimalnijeg smeštaja Kii THREE sistema u kućnim ili studijskim uslovima.
Muzički sistemi za vaš dom i za vaš profesionalni rad The Kii Lifestyle https://www.facebook.com/kiiaudiosrb/ Uz Kii THREE zvučnike kod nas možete naručiti i sve proizvode firme  ‘MELCO’
Vaš izbor
Crvena
Bela Oker Siva Zelena Crna …
THREE
Muzički sistem za vaš dom i vaš profesionalni rad
The Kii Lifestyle
“Every Generation Has It’s Kii Moment. Meet The THREE.
PREZENTACIJA, NARUČIVANJE NAJLAKŠE PUTEM TELEFONA 063 236133 Na raspolaganju smo za sva pitanja u vezi najoptimalnijeg smeštaja Kii THREE sistema u kućnim ili studijskim uslovima.